Civil Registry
Pagwawasto ng Maling Pagkalimbag
MGA DAPAT MALAMAN UKOL SA DOKUMENTONG KAILANGAN PARA SA PAGWAWASTO NG MALING PAGKALIMBAG

(CORRECTION OF CLERICAL/TYPOGRAPHICAL ERROR) ALINSUNOD SA R.A. 9048

 

MGA DOKUMENTONG KAILANGAN IHANDA PARA SA PAGWAWASTO NG MALING PAGKALIMBAG (Correction of Clerical/ Typographical Error) ng:

A. Pangalan ng Bata

· Sertipiko ng Binyag

· Voter’s Registration Record (COMELEC)

· Form 137-A

· SSS/GSIS Record

· Ano pa mang dokumento na magpapakita o magpapatunay ng tamang pagkalimbag ng pangalan ng bata.

B. Gitnang apelyido ng Bata at apelyido ng Nanay

· Sertipiko ng Binyag ng bata at nanay

· Sertipiko ng kapanganakan ng nanay

· Voter’s Registration Record ng bata (kung botante) at nanay

· Sertipiko ng kapanganakan ng mga kapatid

· Sertipiko ng kasal ng nanay at bata (kung may asawa)

· Ano pa mang dokumento na magpapakita o magpapatunay ng tamang pagkalimbag gitnang apelyido ng bata at apelyido ng nanay.

K. Apelyido ng Bata at Tatay

· Sertipiko ng binyag ng bata at tatay

· Sertipiko ng kapanganakan ng tatay

· Voter’s Registration Record ng bata(kung botante) at tatay

· Sertipiko ng kapanganakan ng mga kapatid

· Sertipiko ng kasal ng tatay at bata(kung may asawa)

· Ano pa mang dokumento na magpapakita o magpapatunay ng tamang pagkalimbag apelyido ng bata at tatay.

D. Pangalan ng Nanay at Tatay

· Sertipiko ng Binyag ng Nanay at Tatay

· Sertipiko ng Kapanganakan ng Nanay at Tatay

· Voter’s Registration Record ng Nanay at Tatay

 

Sertipiko ng Kasal

Ano pa mang dokumento na magpapakita o magpapatunay ng tamang pagkalimbag ng pangalan ng Nanay at Tatay

 

* Filing Fee: Php 1,000.00

* Service Fee: Php 500.00 kung migrante

 

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa:

OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR RM 106,
Carmona Municipal Hall, J.M. Loyola St., Carmona, Cavite

Maaari din kayong tumawag , magfax at Mag-email sa:

Tel: (046)430-1641Fax (046)430-1001

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com