Affidavit to Use Surname of the Father
MGA DAPAT MALAMAN UKOL SA R.A. 9255 (Affidavit to Use the Surname of the Father)

 

A. ANO ANG R.A. 9255?

Ito ang isang batas na kung saan maaari nang gamitin nang isang ilehitimong bata (illegitimate child) ang apelyido nang ama kung siya ay kinikilala nito (Amending Article 176 of Executive Order No. 209-Family Code of the Philippines). Ang batas ay nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong ika-24 ng Pebrero 2004 at nagkabisa noong ika-19 ng Marso 2004, labinlimang araw matapos itong mailathala sa pahayagang Manila Times at Malaya. Ang “Implementing Rules and Regulations (IRR)” ay inaprubahan noong ika-18 ng Mayo 2004 at nagkabisa noong ika-2 ng Hunyo 2004, labinlimang araw matapos itong mailathala sa pahayagang Manila Times.


B. ANO ANG SAKOP NG R.A. 9255

Ang batas na ito ay angkop sa lahat nang ilehitimong bata na ipinanganak bago o matapos na magkabisa ang R.A. 9255 kasama nito ang mga hindi pa nakatala at rehistradong kapanganakan kung saan ang gamit ng mga ilehitimong bata ay ang apelyido ng kanyang ina. Ito ay angkop sa mga ilehitimong batang ipinanganak noon at makaraan ang August 3, 1988.

 

K. ANU-ANO ANG MGA KAILANGAN PARA MAGAMIT NG ILEHITIMONG BATA ANG APELYIDO NG AMA?

Ang kailangan ay ang pampubliko o pribadong dokumento kung saan makikita o mapapatunayan na ang bata ay kinikilala nang kanyang ama. Ito ay ang “Affidavit” na matatagpuan sa likod ng “Certificate of Live Birth” (COLB), isang nakahiwalay na dokumento kung saan ipinakikitang kinikilala niya ang bata o isang pribadong sulat kamay na dokumento na ginawa ng ama at pinatutunayang kinikilala niya ang bata na kanyang anak. Ang “Affidavit to Use the Surname of the Father” (AUSF) ay ginagamit sa hindi pa nakarehistrong kapanganakan kung saan ang pagkilala sa bata ay ginawa sa pamamagitan ng isang “Private handwritten instrument” at sa mga dati nang nakarehistro gamit ang apelyido ng nanay. Para sa pribadong sulat-kamay na instrumento, ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan upang magpatotoo (kahit 2 lamang):

 

· Employment Records

· SSS/GSIS records

· Insurance

· Certification of membership in any organization

· Statement of Assets and Liabilities

· Income Tax Return (ITR)

 

Pahintulot ng bata ay kailangan kung ito ay 18 taong gulang sa oras ng pag-aayos ng dokumento.

 

D. SINO ANG DAPAT MAGPATALA?

Ang ama, ina, anak (kung nasa hustong gulang na) o ang kinikilalang magulang at nag-aalaga ay maaaring magpatala ng publikong dokumento o AUSF para magamit ng bata ang apelyido ng kanyang ama.

 

E. SAAN MAGPAPATALA NG PAMPUBLIKONG DOKUMENTO O NG AUSF?

· Kung ang bata ay ipinanganak sa Pilipinas at ang publikong dokumento o ang AUSF ay ginawa sa Pilipinas ito ay kailangang ipatala sa Tanggapan ng Tagatalang Sibil kung saang lugar ipinanganak ang bata.

· Kung ang bata ay ipinanganak sa Pilipinas at ang publikong dokumento o AUSF ay ginawa sa labas ng Pilipinas, ito ay dapat ipatala sa LCRO ng Maynila.

· Kung ang bata ay ipinanganak sa labas ng Pilipinas at ang publikong dokumento o ang AUSF ay ginawa sa bansa o labas ng bansang Pilipinas, ito ay dapat ipatala sa LCRO ng Maynila.

 

G. KAILAN MAAARING MAGPATALA NG PAMPUBLIKONG DOKUMENTO O AUSF?

Sa loob ng dalampung (20) araw lamang mula ng isinagawa ito.

H. PARA SA KAPANGANAKAN NA NAKATALA NA, ANG ORIHINAL NA APELYIDO BA NG BATA SA “CERTIFICATE OF LIVE BIRTH” AY MAAARING BAGUHIN O ITAMA PAGKATAPOS MAKAMIT ANG R.A.9255?

Hindi. Walang impormasyon o detalye sa “Certificate of Live Birth” ang maaaring baguhin o itama. Tanging “Annotation” lamang ang makikita sa itaas na bahagi ng COLB kung saan nakasulat ang apelyidong gagamitin ng bata.

 

 

I. PARA SA KAPANGANAKAN NA IPAPATALA PA LAMANG, PWEDE BANG GAMITIN AGAD NG BATA ANG APELYIDO NG KANYANG AMA?

Oo, kailangan lamang na ang ama ay magsagawa ng sinumpaang salaysay ng pagkilala o pagtanggap (Affidavit of Admission of Paternity) bilang ama ng bata sa araw ng pagpapatala.

 

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa:

OFFICE OF THE MUNICIPAL CIVIL REGISTRAR RM 106,
Carmona Municipal Hall, J.M. Loyola St., Carmona, Cavite

Maaari din kayong tumawag , magfax at Mag-email sa:

Tel: (046)430-1641Fax (046)430-1001
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com