Makasaysayang mga Pook

Makasaysayang Pook, Gusali at Mga Lahi


Katulad ng ibang mga bayan, ang Carmona ay mayroon ding mga makasaysayang pook at gusali, at mga lahi ng digmaan. Iilan lamang ang napatala sa kasaysayan sa panahon ng Kastila. Karamihan sa makasaysayang pangyayari na napatala ay sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig.

Fuente (Big Irrigation Dam) - Patubig 1900 - Pulungan ng Kastilang Cacedores.

Simbahang Kastila - Abril 1800 - Itinayo ng sambayang Carmona noon panahon ng Kastila at naging sentro ng sona noon panahon ng Hapon.

Bahay ni Estanislao Paular - 1941-1945 - tanggapan ng mga opisyal Niponggo (Hapones) noong ikalawang digmaang pandaigdig.

Bahay ni Alkalde Juan Zamora - 1940-1945 - tanggapan ng pinunong Hapones.

Carmona Elementary School (Gabaldon Type) - 1941-1945 - pansamantalang pagamutan para sa mamamayan.

Glorietta - 1942 - nawasak noon panahon ng Hapon.

Carmona Cemetery - libingan bayan - 1941-1945 - ang mga pinaslang at makapili ay dito inilibing noon panahon ng Hapon.

Carmona Elementary School (Gonzales Type) - 1941-1945 - nagsilbing ospital ng mga gerilya at mga residente ng Carmona.